Standing Quan Yin


A Famille Rose standing Quan Yin holding a “Ru Yi”.

Ming Guo period

Height 30 cm